Asset_2at2x.png

Yttertak

Byggnadens användningsändamål bestämmer i stor utsträckning vilken typ av takmaterial som bör användas.

Takalternativen är IPN-sandwichpanel, oisolerad stålpanel eller oisolerad Eurofala cementbearbetad korrugerad skiva. Byggnaden kan tillverkas med P2 brandbeständighetsklassificering med hjälp av IPN- isoleringsplattorna.

Färgalternativen är flera.