top of page

Cookies

Conexx®-webbplats använder cookies, som är små datafiler som din webbläsare laddar ner till din dator. Användningen av cookies är allmän praxis på webbplatser och är ofta redan en del av webbplatsens innehållshanteringsplattform. Användningen av cookies säkerställer att Conexx®-webbplatsen fungerar korrekt för dig.

Vad är cookies?

 

En cookie är en lätt textfil som en webbplats lagrar i din webbläsare, dator eller telefon när du besöker en webbplats. Så här minns sajten ditt besök.

Vad använder vi cookies till?

 

Vi använder cookies nu och i framtiden för till exempel:

  • riktad reklam

  • att anpassa webbplatsen efter dina behov

  • användaridentifiering och eventuellt annat som kan förbättra besöksupplevelsen

Vad ska jag göra om jag inte vill ha cookies?

 

Du kan rensa cookies från din webbläsares inställningar efter ditt besök, så att vår sida inte längre kommer ihåg dig förrän du nästa gång besöker vår sida.

Sekretesspolicy (GDPR)

REGISTRETS NAMN Conexx® kundregister REGISTERANSVARIG Westmoor Oy, Kaarretie 6, 60510 Seinäjoki E-POST myynti@conexx.fi FO-NUMMER 1486599-6  KONTAKTPERSON Jarkko Kivelä, Westmoor Oy, Kaarretie 6, 60510 Seinäjoki E- POST jarkko@conexx.fi

SYFTE FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter används för att tillhandahålla en onlinetjänst till kunder och för att hantera en kundrelation. Informationen behandlas utifrån kundrelationen mellan kunden och tjänsteleverantören, användningen av webbplatsen eller kundens separat uttryckta samtycke. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL Namn, företag, FO-nummer, e-postadress, telefonnummer, företagsadress, webbadress, beställda tjänster. REGELMÄSSIGA INFORMATIONSKÄLLOR Uppgifter som lämnas av användaren själv och företagets offentliga registeruppgifter. REGELRÄTTA UTLÄMNANDEN AV INFORMATION Information lämnas inte i regel ut till annan tredje part. ÖVERFÖRING AV DATA UTANFÖR EU ELLER EES Data kommer inte i regel att överföras utanför EU eller EES. PRINCIPER FÖR DATASKYDD Data skyddas av komplexa lösenord, brandväggar och andra standardsäkerhetsåtgärder mot dataintrång och överbelastningsattacker. Uppgifterna finns i ett fysiskt noggrant bevakat serverrum i EU. All tillgång till personuppgifter övervakas enligt god sed. Endast de anställda hos Westmoor Oy har tillgång till databasen. Personlig information kommer att sparas under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna broschyr. Inga fysiska kopior görs av registret och materialet bearbetas inte manuellt. RÄTTIGHETER SOM KUND Kunden har rätt att begära att få insyn i sina egna uppgifter och kräva korrigering av felaktigheter. På kundens egen begäran kan kundens egna uppgifter raderas ur registret om detta inte är förbjudet enligt lag (t.ex. bokföringslagen). Vi lämnar inte ut informationen till tredje part i direktmarknadsföringssyfte, men i enlighet med personuppgiftslagen har kunden rätt att specifikt förbjuda utlämnande av information. ANVÄNDNING AV COOKIES Vår webbplats använder cookies för att förbättra kvaliteten på webbplatsen och göra den mer användarvänlig. Uppgifterna som ska sparas anonymiseras när så är möjligt. Om du vill kan du blockera cookies i inställningsmenyn i din webbläsare - i det här fallet kommer du dock inte att kunna dra full nytta av våra sidor. Liksom många andra webbplatser lagrar vi följande information om användare: IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, landnings- och avslutningssidor, tjänsteleverantör, information om datum och tid samt sidor som besökts på vår webbplats. Vi kombinerar aldrig information för att avslöja kundens identitet, utan behandlar information utifrån hela kundbasen för att förbättra servicekvaliteten. Cookies kan också användas för besöksspårning, analys och riktad reklam. Denna information behandlas inte på ett sådant sätt att besökaren kan identifieras. 3. PARTS TJÄNSTER OCH PRIVACY SHIELD De tredjepartsoperatörer som vi använder är förpliktigade att agera ansvarsfullt i enlighet med god praxis och EU:s dataskyddsförordning. Vi använder tjänsten Netvisor för fakturering och redovisning. Om vi använder tjänster utanför EU kommer vi endast att använda Privacy Shield-certifierade tjänsteleverantörer som har åtagit sig att följa EU:s dataskyddsförordning genom att underteckna Privacy Shield-avtalet. Sådana tjänster omfattar t.ex. Google Analytics och Mailchimp. Vi lämnar inte i regel ut personlig information till tredje part. BROTTSANMÄLAN Vi kommer att informera alla inblandade parter och dataskyddsmyndigheten om eventuella dataintrång i enlighet med dataskyddsförordningen. MÖJLIGA ÄNDRINGAR Våra tjänster och lagstiftningen utvecklas ständigt, så vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Väsentliga ändringar i sekretesspolicyn kommer att meddelas kunderna när villkoren uppdateras.

bottom of page