top of page

Industrihall

Våra industrihallar är kostnadseffektiva och industribyggnaderna lämpar sig för många olika affärsverksamheter. Vi beaktar behoven hos ert företag och de branschspecifika kraven vid planering av industrihallen.

Vårt syfte är att erbjuda ett utrymme som är effektivt, säkert och optimerat för just ert företags behov. Leveransen innehåller utöver ritningarna och byggnadsberäkningarna alltid även grundkonstruktionen och avslutsprofilerna.

Läs mer om vårt helhetspaket!

bottom of page