top of page

Idrottshall

Våra idrottshallar är mångsidiga utrymmen som är planerade för olika sport- och fritidsaktiviteter. Hallarna lämpar sig utmärkt även för andra evenemang som konserter eller mässor.

I planeringen av idrottshallarna beaktas mångsidigt utnyttjande av utrymmet, säkerhetsföreskrifterna och kraven inom olika idrottsgrenar. Målet är att bjuda både idrottare och publik en optimal omgivning där de kan njuta av idrott och evenemang.

Läs mer om vårt helhetspaket!

bottom of page