top of page

Stålbyggnader

CONEXX - Lönnqvist

Byggnader och hallar i stål för varje ändamål

 

Våra stålhallar kommer inte i standardstorlekar utan de planeras alltid efter behoven hos ditt företag. Leveransen innehåller utöver ritningarna och byggnadsberäkningarna alltid även grundkonstruktionen och avslutsprofilerna.

Våra industrihallar är kostnadseffektiva och industribyggnaderna lämpar sig för många olika affärsverksamheter. Vi beaktar behoven hos ert företag och de branschspecifika kraven vid planering av industrihallen.

Våra terminaler och förrådshallar är planerade speciellt för att möta behovet av effektiv logistik och lagring och för att stödja kontrollen av den moderna distributionskedjan. Logistik- och förrådshallarna erbjuder ypperliga utrymmen för mottagning, lagring och distribution av varor.

Stall och ridhus bildar tillsammans en omfattande miljö för hästhållning. Egenskaperna på våra mångsidiga stall planeras alltid enligt användningsändamål. Våra ridhus möjliggör ridning året runt, oberoende av väderförhållanden.

Maskinhallen erbjuder en optimal omgivning för förvaring av olika maskiner och utrustning. Våra mångsidiga maskinhallar ger möjlighet att använda dem inom många olika branscher.

Våra jordbruksbyggnader är planerade speciellt för att möta jordbrukets behov. Då jordbruksbyggnaden planeras beaktar vi luftkonditionering, temperatur och funktionalitet för att garantera både effektivt jordbruk och kreaturens välmående.

I planeringen av våra affärsbyggnader tar vi hänsyn till de behov som ställs gällande ert företag, funktionalitet, effektiv användning av utrymme och arbetstagarnas välmående. Lokalen kan innehålla kontors- och sociala utrymmen, kök och andra utrymmen som stöder den dagliga verksamheten i ert företag.

Våra idrottshallar är mångsidiga utrymmen som är planerade för olika sport- och fritidsaktiviteter. Hallarna lämpar sig utmärkt även för andra evenemang som konserter eller mässor.

Läs mer om vårt helhetspaket!

bottom of page