top of page

Terminal

Våra terminaler och förrådshallar är planerade speciellt för att möta behovet av effektiv logistik och lagring och för att stödja kontrollen av den moderna distributionskedjan. Logistik- och förrådshallarna erbjuder ypperliga utrymmen för mottagning, lagring och distribution av varor.

 

Våra terminaler och  förrådshallar är planerade speciellt för att möta behovet av effektiv logistik och lagring och för att stödja kontrollen av den moderna distributionskedjan. I dessa utrymmen betonas den snabba hanteringen av varuflödet och effektiv lagring, som är en central del av kontrollen i en modern distributionskedja.

Terminalerna och förrådshallarna planeras för att stödja de logistiska processerna och för att möta de snabbt föränderliga marknadskraven. Leveransen innehåller utöver ritningarna och byggnadsberäkningarna alltid även grundkonstruktionen och avslutsprofilerna.

Läs mer om vårt helhetspaket!

bottom of page