top of page

IN STEEL WE TRUST

HÖGKLASSIGA BYGGNADER ANPASSADE
TILL DINA BEHOV

Conexx® erbjuder dig en högklassisk stålbyggnad anpassat till dina behov, snabbt och enligt utsatt tidtabell.

Våra industrihallar är kostnadseffektiva och industribyggnaderna lämpar sig för många olika affärsverksamheter. Vi beaktar behoven hos ert företag och de branschspecifika kraven vid planering av industrihallen.

Våra terminaler och förrådshallar är planerade speciellt för att möta behovet av effektiv logistik och lagring och för att stödja kontrollen av den moderna distributionskedjan. Logistik- och förrådshallarna erbjuder ypperliga utrymmen för mottagning, lagring och distribution av varor.

Stall och ridhus bildar tillsammans en omfattande miljö för hästhållning. Egenskaperna på våra mångsidiga stall planeras alltid enligt användningsändamål. Våra ridhus möjliggör ridning året runt, oberoende av väderförhållanden.

Maskinhallen erbjuder en optimal omgivning för förvaring av olika maskiner och utrustning. Våra mångsidiga maskinhallar ger möjlighet att använda dem inom många olika branscher.

Våra jordbruksbyggnader är planerade speciellt för att möta jordbrukets behov. Då jordbruksbyggnaden planeras beaktar vi luftkonditionering, temperatur och funktionalitet för att garantera både effektivt jordbruk och kreaturens välmående.

I planeringen av våra affärsbyggnader tar vi hänsyn till de behov som ställs gällande ert företag, funktionalitet, effektiv användning av utrymme och arbetstagarnas välmående. Lokalen kan innehålla kontors- och sociala utrymmen, kök och andra utrymmen som stöder den dagliga verksamheten i ert företag.

Våra idrottshallar är mångsidiga utrymmen som är planerade för olika sport- och fritidsaktiviteter. Hallarna lämpar sig utmärkt även för andra evenemang som konserter eller mässor.

Vårt byggnadspaket innehåller en helhetslösning som inte går att hitta annanstans. Paketet innehåller nämligen utöver byggnaden, planerna och konstruktionsberäkningar även allt material, inklusive frakt, för att färdigställa byggnaden.

CONEXX® HELHETSPAKET

VARFÖR VÄLJA
CONEXX®?

Conexx Wink

Vårt byggnadspaket innehåller en helhetslösning som inte går att hitta annanstans. Paketet innehåller nämligen utöver byggnaden, planerna och konstruktionsberäkningar även allt material, inklusive frakt, för att färdigställa byggnaden.

Conexx® byggnadspaket sammanställs av flera olika delområden. Priserna i våra offerter delas upp i dessa delområden vilket möjliggör att du kan göra en genuin prisjämförelse.

Conexx® investerar också i hållbart byggande. Vårt mål är en stålbyggnad för hållbar utveckling, som vi målmedvetet har gått mot. För att uppnå målet grundades ett trestegs miljöprogram. De två första faserna har redan uppnåtts. Nu är alla Conexx byggnader CO2 neutrala och utsläppssnåla. Under de kommande åren kommer Conexx® att nå den tredje fasen av programmet och är helt energineutral.

conexx_rasteri.jpg

Redan nästan

1000

CONEXX®-byggnader i Finland!

Gå med i vår e-postlista så att du inte missar något!
Conexx Karmen lehmä

Tack!

bottom of page