top of page

Fasadmaterial

Conexx Seinaverhoilu-sarjakuva

Byggnadens användningsändamål bestämmer i stor utsträckning också vilken typ av väggbeklädnad som ska användas. Beklädnadsalternativen är IPN-sandwichpanel eller stålprofil. Conexx erbjuder inte timmerväggsbeklädnad.

Byggnaden kan tillverkas med P2 brandbeständighetsklassificering med hjälp av IPN-isoleringsplattorna. Färgalternativen är flera.

bottom of page