top of page

Stålkonstruktioner

Conexx Terasrakenteet-sarjakuva

Vi använder endast varmvalsade IPE- / HEA-stålbalkar. Detta säkerställer att byggnaden blir trygg och långlivad. Stålkonstruktionen som består helt av IPE- / HEA- balkar levereras målad eller varmförzinkade. Valet av färgbeläggning styrs av byggnadens användningssyfte och utförs med den mest lämpliga Zandleven-färgen av hög kvalitet. Färgbeläggningen har 5 års garanti, medan den strukturella garantin följer byggbestämmelserna. Livslängden för våra byggnader uppskattas alltid till 50 år.

Materialstyrkan som används är beroende av vind- och snöbelastningszoner samt mängden stödpelare som används. Stålstommens balkavstånd faställs enligt individuella kundkrav.

FSC-balk utvecklat av Conexx representerar det senaste genombrottet inom stålkonstruktion. FSC-balk ger alla fördelarna av en traditionell ståbalk, men erbjuder betydande kostnadsbesparingar i produktionen jämfört med traditionella stålbalkar. FSC-balk kombinerar både materialoptimering och hög konstruktionsstyvhet.

Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en högkvalitativ stålkonstruktion till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Conexx har patenterat FSC-konstruktionen.

bottom of page