top of page

Suunnittelu

Conexx Suunnittelu-sarjakuva

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Hyvän lopputuloksen kulmakivi on hyvä suunnitelma. Conexx® suunnittelijat ovat oman alansa parhaita osaajia. Yhteistyössä tämän ryhmän kanssa jokainen rakennusprojekti jaetaan osa-alueisiin, joista vastaa oma spesialisti.

Suunnittelu on mukana jo silloin kun kartoitetaan asiakkaan rakennusprojektin tarpeita. Tämä on erittäin tärkeä vaihe, jolla varmistetaan rakennusteknisesti projektin virheetön eteneminen.

Tilauksen jälkeen työ siirtyy arkkitehtitiimille, joka laatii kohteen detaljikuvat. Hyväksyttyjen detaljikuvien pohjalta tehdään tuotantokuvat, aikataulutetaan projekti ja laaditaan logistiikka- ja asennussuunnitelma. Pitkän kokemuksemme myötä yhdymme täysin ajatukseen hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

bottom of page