top of page

Ladugård: Betongprodukter

Vi levererar även inhemska betongprodukter av hög kvalitet.

Genom att koncentrera och specialisera oss samt vara nummer ett inom ladugårdskonstruktörer i Europa har vi uppnått ett pris på betongprodukter som står sig väl i jämförelse.

Till konkurrenskraftigt pris levereras även bl.a.:

  • gavelelement i betong till bås, SOLO och DUO

  • utfodringshinderelement i betong RP

Betongprodukter finns att få som sådana även utan byggnadspaket.

bottom of page