top of page

Ladugård: Betonggaller

Conexx Betoniritilät-sarjakuva

Swaans Beton har sedan länge varit en synonym för betongprodukter av hög kvalitet. Swaans Beton har tillverkat produkter i över femtio år i sina fabriker i Heeze och Weert. Fabrikerna är några av de mest moderna industrianläggningarna i Europa.

Westmoor Oy/Conexx/Swaans Beton har inlett samarbete och vi är stolta att få erbjuda dessa högkvalitativa produkter till nytta även för finländska djur.

Alla galler har en anti-slipyta som inte blir hal ens i tuffare användning. Dessutom gör gallret det möjligt att med traktor köra på gallret.

Gallren är för axelvikter på 6 ton, 11,5 ton och 20 ton.

Tips: 11,5 tons gallret lämpar sig för överfart av utfodringsbord - du sparar dyra och invecklade brokonstruktioner. Gödselskydd eller tvätt räcker!

Tips: 20 tons gallret finns även för ventilerat golv till potatislager, rotfruktslager osv.

bottom of page