Följ oss:

fi pl nl se de gb

Conexx byggnader

Vårt byggnadspaket innehåller en helhetslösning som inte går att hitta annanstans.

Paketet innehåller nämligen utöver byggnaden, planerna och konstruktionsberäkningar även allt material, inklusive frakt, för att färdigställa byggnaden.

Conexx® minimerar den ekonomiska risken för kunden genom att ta ansvar för att alla byggnadskomponenter är kompatibla och passande i byggnadspaketet.

Ett stål alternativ som bibehåller sitt värde.